Una OPERACIÓ òptima per a cada tipus de tractament Cada client requereix una atenció específica. TELWESA ofereix una resposta ràpida i eficaç aplicant una operació determinada per cada tipus de tractament.
TELWE, S.A.
Tratamientos de Efluentes Líquidos Wehrle Umwelt, S.A.
C/ Camprodon, 49 – 17240 Llagostera (Girona)
Telf +34 972 831075 - Fax +34 972 832021